NGƯƠI HĂY RA ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC THÁNH ANH HÀI  -                                                                             BỆNH NHÂN SIDA - HIV GIAI ĐOẠN CUỐI

LÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CÁC ANH EM VÙNG SÂU VÙNG XA

Chúng tôi vừa nhận được Danh sách 288 anh em con riêng của Chúa và là những người thân thương của Đức Cha Cosma Hoàng văn Đạt - Giám Mục Giáo Phận Bác Ninh.
Xin chân thành chào kính những người anh em này và mong muốn được san sẻ lời cầu nguyện cũng như một chút quà mọn.

Chúng tôi mong muốn kêu gọi Qúy Ân Nhân chia sẻ với các anh em thân yêu này

VAGSC

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOCESE OF BAC-NINH

TP. BAC NINH - VIETNAM

Tel: +84 (241) 382 1438

Fax: +84 (241) 382 4843

Email: tgmbn@yahoo.com

 

 

 

 

 

TO: Mr. Alexander Hoat Nguyen
2809 Sawgrass Dr

Santa Ana, CA 92706 - USA
josephnguyenhoat@yahoo.com

     LIST OF PATIENTS  IN  FOUR LEPROSARIA ON BAC-NINH DIOCESE’S  TERRITORY

                    Dear Mr. Nguyen,

        I am Fr. Joseph Lê Quốc Chinh, Head of Bac Ninh Diocese’s Office. On behalf of our Bishop Cosma Hoang Van Dat, I would like to send you the list of patients - and digital photos of each patient - who live on the territory Bac-Ninh Diocese, which covers 5 provinces in North Vietnam, parts of 6 other provinces and 3 districts of Hanoi.

In fact, in Bac Ninh Diocese, there are 4 leprosaria in 4 different provinces or cities.

1.         Leprosary of Phu-Binh, Thai Nguyen Province: 115 patients

2.         Leprosary of Qua-Cam, Bac-Ninh Province:111 patients

3.         Leprosary of Dong-Lenh, Tuyên Quang Prov.:30 patients

4.         Leprosary of Soc-Son, Outskirt of Hanoi: 32 patients

Total:  288 patients

         This list and digital photos - sent by email - are only interim documents. I will send them all by the post as official documents.

          May the Lord bless you and your charitable work in favor of the leprosy patients, and reward you with His abundant graces.

Sincerely yours,

 

 

 

 

 

 

Jos. Lê Quốc Chinh

Head of Office

HOME PAGE