MERRY CHRISTMAS 2017


Trình diễn:
Dòng Mến Thánh Giá
Lịch sử
nhạc phẩm Hang Bê-lem
của Nhạc sư Hải Linh

Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát Thiên thần vang lừng. Đàn hát (réo rắt tiếng hát). Xướng ca (dư âm vang xa). Đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới). Đến xem (nơi hang Bê-lem). Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bê-lem Thiên thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.

Trong hang Bê-lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát Thiên thần vang lừng. Đàn hát (réo rắt tiếng hát). Xướng ca (dư âm vang xa). Đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới). Đến xem (nơi hang Bê-lem). Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bê - lem mục đồng xúm quanh, ca hát vang lừng mến yêu chân thành.

Nơi hang Bê-lem huy hoàng ánh sao. Đưa lối ba vua phương đông đến chầu.
Nơi hang Bê-lem huy hoàng ánh sao. Đưa lối ba vua phương đông đến chầu.

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2017

Chân thành kinh chúc quý Vị mùa Giáng Sinh 2017 An bình Hạnh Phúc

Nguyễn Hoa Cương

Trình bày webpage: Nguyễn Hoa Cương