List/Grid

Linh mục gốc Bắc ninh-Miền nam Subscribe to Linh mục gốc Bắc ninh-Miền nam

Nhà hưu dưỡng linh mục Bắc Ninh tại Thủ Đức mừng lễ bổn mạng thánh Gioan Vianney

Nhà hưu dưỡng linh mục Bắc Ninh tại Thủ Đức mừng lễ bổn mạng thánh Gioan Vianney

Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2015, Nhà hưu dưỡng Bắc Ninh tại Thủ Đức đã long trọng mừng lễ bổn mạng thánh Gioan Vianney. Đến chủ tế thánh lễ… Đọc tiếp »