List/Grid

Tin Giáo hội Việt nam Subscribe to Tin Giáo hội Việt nam

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 48/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 48/2017

Nội dung: – Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên – Chúa nhật Truyền giáo: Anh em là chứng nhân – Hội đồng Giám mục Việt Nam bế mạc Hội nghị thường niên kỳ… Đọc tiếp »

Thiên Chúa không báo thù nhưng xót thương

Thiên Chúa không báo thù nhưng xót thương

VATICAN. Trưa Chúa nhật 08.10.2017 trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha quảng diễn bài Tin Mừng Chúa nhật nói về lòng trung tín và xót thương của… Đọc tiếp »

Thánh lễ truyền chức đức giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

Thánh lễ truyền chức đức giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

  WGPSG – “Khi sẵn sàng thưa “Này Con Đây” (Is 6,8), Tân Giám mục Luy đã cảm nhận được bổn phận và trách nhiệm chăm sóc đàn chiên Chúa trao phó”, Đức… Đọc tiếp »

Thư mục vụ hội đồng giám mục Việt nam gửi cộng đồng Đân Chúa

Thư mục vụ hội đồng giám mục Việt nam gửi cộng đồng Đân Chúa

THƯ MỤC VỤ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA Anh chị em thân mến, Từ ngày 9 đến 13 tháng 10 năm 2017, Hội đồng… Đọc tiếp »

Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II-2017 Hội đồng Giám mục Việt Nam

Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II-2017 Hội đồng Giám mục Việt Nam

  Hội đồng Giám mục Việt Nam bế mạc Hội nghị Thường niên kỳ II/2017 WHĐ (13.10.2017) – Từ ngày 09/10/2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành họp Hội nghị thường… Đọc tiếp »

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2017

Nội dung: – Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên: Không mặc y phục lễ cưới – Hội nghị thường niên kỳ II-2017 Hội đồng Giám mục Việt Nam – Giáo phận Thái Bình:… Đọc tiếp »

Giáo phận Thái Bình: Tang lễ Đức cha Phanxixô Xaviê Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình: Tang lễ Đức cha Phanxixô Xaviê Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình

Sáng nay thứ Hai 09/10/2017, sau ba ngày quàn tại Nhà thờ chính toà, linh cữu của Đức cha Phanxixô Xaviê Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục giáo phận Thái… Đọc tiếp »

Thiên Chúa không báo thù nhưng xót thương

Thiên Chúa không báo thù nhưng xót thương

VATICAN. Trưa Chúa nhật 08.10.2017 trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha quảng diễn bài Tin Mừng Chúa nhật nói về lòng trung tín và xót thương của… Đọc tiếp »

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 46/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 46/2017

Nội dung: – Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên: Sinh hoa lợi – Đức Thánh Cha Phanxicô công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52… Đọc tiếp »

Cáo phó: Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang – Nguyên giám mục giáo phận Thái Bình

Cáo phó: Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang – Nguyên giám mục giáo phận Thái Bình

  TIỂU SỬ ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình Khẩu hiệu Giám mục : Chân lý trong tình yêu Bút danh : Bạch Lạp… Đọc tiếp »