List/Grid

Thông báo Subscribe to Thông báo

Thông báo truyền chức linh mục

Thông báo truyền chức linh mục

 Bắc Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2017  Thông báo Truyền chức LINH MỤC Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có… Đọc tiếp »

Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Thiên Cao

Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Thiên Cao

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,  Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2). CÁO PHÓ Trong niềm tin vào mầu nhiệm Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh,… Đọc tiếp »

Thông báo về ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu 2017

Thông báo về ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu 2017

NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU 2017 Giáo phận Bắc Ninh *************** Chủ đề “Hãy theo thầy” (Ga 21, 19) Địa điểm: Tại giáo xứ Thái Nguyên – hạt… Đọc tiếp »

Chúc mừng lễ quan thày Vincentê

Chúc mừng lễ quan thày Vincentê

Mừng Lễ Thánh Quan Thày Vincentê  TOÀ GIÁM MỤC BẮC NINH  Hân hoan mừng lễ quý cha:  Vincentê Hoàng Văn Báo Vincentê Nguyễn Hải Du Vincentê Mai Viết Long Vincentê… Đọc tiếp »

Thông báo thánh lễ Truyền Dầu

Thông báo thánh lễ Truyền Dầu

Tòa giám mỤc BẮc Ninh Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2017  THÔNG BÁO THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Lễ Truyền Dầu)   Kính gửi: Quý cha, Quý tu… Đọc tiếp »

Chương trình lễ thánh Giuse bảo trợ hội Giuse giáo phận

Chương trình lễ thánh Giuse bảo trợ hội Giuse giáo phận

Thiệp mời dự lễ kỷ niệm 100 năm nhà thờ giáo xứ Vân Cương

Thiệp mời dự lễ kỷ niệm 100 năm nhà thờ giáo xứ Vân Cương

Cáo phó: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống

Cáo phó: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống

CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH GIÁO PHẬN PHAN THIẾT TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO: ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG Giám Mục Chính toà Giáo… Đọc tiếp »

Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Phước

Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Phước

    Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất        GIÁO PHẬN BẮC NINH         “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,   Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên… Đọc tiếp »

Cáo phó: Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã được về cùng Chúa

Cáo phó: Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã được về cùng Chúa

CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH   GIÁO PHẬN NHA TRANG TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA     nguyên Giám… Đọc tiếp »