List/Grid

Suy niệm Subscribe to Suy niệm

Một Thiên Chúa đồng hành với con người

Một Thiên Chúa đồng hành với con người

 Suy niệm của ĐGM. Cosma Hoàng Văn Đạt S.J Trong hành trình cuộc sống, nhiều khi chúng ta tự hỏi: Thiên Chúa ở đâu? Người tín hưũ đôi khi cũng… Đọc tiếp »

Suy niệm: Đường Emau nhận nhau sung sướng

Suy niệm: Đường Emau nhận nhau sung sướng

ĐƯỜNG EMMAU NHẬN NHAU SUNG SƯỚNG Chúa Phục sinh cùng đi, cùng trò chuyện mà 2 môn đệ vẫn thất vọng ủ rũ như lời ca “chiều chủ nhật buồn,”… Đọc tiếp »

Suy niệm: Sống bình an trong lòng Chúa thương xót

Suy niệm: Sống bình an trong lòng Chúa thương xót

SỐNG BÌNH AN TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT Phúc Âm tuần này kể truyện Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ và nói:“Bình an cho anh em”… Đọc tiếp »

Canh thức Vượt Qua: Vượt cạn – Vượt biên – Vượt ngục

Canh thức Vượt Qua: Vượt cạn – Vượt biên – Vượt ngục

CANH THỨC VƯỢT QUA: VƯỢT CẠN – VƯỢT BIÊN – VƯỢT NGỤC Các bài Lời Chúa đêm Vọng Phục Sinh đều nhấn mạnh sự Vượt Qua: Bài đọc 1, Chúa tạo… Đọc tiếp »

Người thay lòng đổi dạ – Chúa vẫn một lòng một dạ tin yêu

Người thay lòng đổi dạ – Chúa vẫn một lòng một dạ tin yêu

NGƯỜI THAY LÒNG ĐỔI DẠ – CHÚA VẪN MỘT LÒNG MỘT DẠ TIN YÊU Có người bảo nghe bài Tin Mừng khá dài kể lại cuộc thương khó và cái… Đọc tiếp »

Suy niệm: Tim rung nhịp sống tin yêu

Suy niệm: Tim rung nhịp sống tin yêu

TIM RUNG NHỊP SỐNG TIN YÊU Ai cũng khao khát sống khỏe, sống lâu. Chúng ta tìm mọi cách để kéo dài sự sống. Thế nên, ai cũng buồn đau… Đọc tiếp »

Suy niệm: Chúa chiếu soi đời con

Suy niệm: Chúa chiếu soi đời con

CHÚA CHIẾU SÁNG ĐỜI CON Nghe truyện Chúa Giêsu lấy bùn chữa người mù được sáng mắt có người bảo: Chúa lấy bùn bôi vào mắt người mù con lại nghĩ đến… Đọc tiếp »

Khao khát nước hằng sống Giêsu

Khao khát nước hằng sống Giêsu

KHAO KHÁT NƯỚC HẰNG SỐNG GIÊSU Nước cần cho sự sống đến độ người ta chết khát mau hơn chết đói. Con vật chỉ khát nước, nhưng con người còn… Đọc tiếp »

Suy niệm: Đời đau đớn đẹp đáo để

Suy niệm: Đời đau đớn đẹp đáo để

ĐỜI ĐAU ĐỚN ĐẸP ĐÁO ĐỂ Nghe Phúc Âm kể chuyện Chúa Giêsu biến hình trên núi, mấy ông bàn tán: –        Vợ tôi dạo này biến hình hơn cả… Đọc tiếp »

Suy niệm: Cơn cám dỗ phận người

Suy niệm: Cơn cám dỗ phận người

CƠN CÁM DỖ PHẬN NGƯỜI Chúa nhật đầu mùa Chay chúng ta lại được nghe 3 cơn cám dỗ của Chúa Giêsu: Cám dỗ về cơm bánh vật chất, cám… Đọc tiếp »