List/Grid

Phụng tự Subscribe to Phụng tự

Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 25 năm A

Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 25 năm A

Lm. Thái Nguyên

Bộ Phụng tự thánh và Kỷ luật các Bí tích: Thư luân lưu gửi các Giám mục về vấn đề bánh và rượu dùng trong Thánh lễ

Bộ Phụng tự thánh và Kỷ luật các Bí tích: Thư luân lưu gửi các Giám mục về vấn đề bánh và rượu dùng trong Thánh lễ

BỘ PHỤNG TỰ THÁNH VÀ KỶ LUẬT CÁC BÍ TÍCH THƯ LUÂN LƯU GỬI CÁC GIÁM MỤC VỀ VẤN ĐỀ BÁNH VÀ RƯỢU DÙNG TRONG THÁNH LỄ Theo yêu cầu… Đọc tiếp »

Huấn luyện thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ

Huấn luyện thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ

Từ ngày 16-18/6/2015, trung tâm mục vụ đã mở lớp huấn luyện dành cho quý vị thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ do cha Giuse Hoàng Trọng Hựu và… Đọc tiếp »