List/Grid

Phụng tự Subscribe to Phụng tự

Huấn luyện thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ

Huấn luyện thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ

Từ ngày 16-18/6/2015, trung tâm mục vụ đã mở lớp huấn luyện dành cho quý vị thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ do cha Giuse Hoàng Trọng Hựu và… Đọc tiếp »