List/Grid

Niên lịch sử giáo phận Subscribe to Niên lịch sử giáo phận

Niên lịch sử giáo phận Bắc Ninh

Niên lịch sử giáo phận Bắc Ninh

224 NĂM, NHỮNG THỜI GIAN ĐẦU Năm 1659: Toà Thánh thành lập 2 giáo phận đầu tiên là Đàng Trong và Đàng Ngoài. Khi Toà Thánh thành lập giáo phận Đàng… Đọc tiếp »