List/Grid

Giáo dân Subscribe to Giáo dân

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh mừng Lễ “đầu dòng”

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh mừng Lễ “đầu dòng”

Bắc Ninh: Mở đầu Thánh Lễ mừng kính Thánh Đa Minh diễn ra lúc 09h30 sáng 08.08, Đức cha giáo phận nhắc nhớ lại những thành quả mà các Cha… Đọc tiếp »

Huấn luyện hội đồng giáo xứ và ban hành giáo khu vực Bắc Ninh II

Huấn luyện hội đồng giáo xứ và ban hành giáo khu vực Bắc Ninh II

Như tin đã đưa, ngày hôm nay 20 tháng 05 năm 2015, khoá huấn luyện hội đồng giáo xứ (HĐGX) và ban hành giáo (BHG) giáo hạt Bắc Ninh được… Đọc tiếp »

Huấn luyện hội đồng giáo xứ và ban hành giáo khu vực Bắc Ninh I

Huấn luyện hội đồng giáo xứ và ban hành giáo khu vực Bắc Ninh I

Vai trò của hội đồng giáo xứ (HĐGX) và ban hành giáo (BHG) là hết sức cần thiết trong công cuộc loan báo Tin mừng và quản trị xứ họ…. Đọc tiếp »

Gx. Vinh Tiến: Thành lập huynh đoàn Đaminh giới trẻ

Gx. Vinh Tiến: Thành lập huynh đoàn Đaminh giới trẻ

Ngày 02/03/2014: dưới sự hướng dẫn của cha xứ Gioakim, cha phụ tá Giuse cùng cha đặc trách HĐĐM giáo phận, chi giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh giáo xứ… Đọc tiếp »