List/Grid

Mân côi Subscribe to Mân côi

Tài liệu hội Mân Côi và Giuse tháng 2 năm 2017

Tài liệu hội Mân Côi và Giuse tháng 2 năm 2017

HOA   MÂN   CÔI Tháng  02 – 2017  “XIN CHO CON CÁI NGOAN HIỀN” ***                               Tháng này có các ngày lễ đáng lưu ý:     – Thứ Năm ngày  02/02: … Đọc tiếp »

Hội Giuse và Mân Côi họp mặt tất niên

Hội Giuse và Mân Côi họp mặt tất niên

Bắc Ninh: Sáng  nay thứ tư ngày 18/1/2017,tại nhà thờ Họ Thị Đáp Cầu – Bắc Ninh, cha  phụ trách hội Giuse và Mân Côi Giuse Trần Quang Vinh  dâng… Đọc tiếp »

Tài liệu hội Giuse và Mân Côi tháng 1 năm 2017

Tài liệu hội Giuse và Mân Côi tháng 1 năm 2017

HỘI GIUSE Tháng 01 – 2017 “XIN CHO CHÚNG NÊN MỘT”  ***                Tháng này có các ngày lễ đáng lưu ý:     – Chủ Nhật ngày 01/01:  T. Maria… Đọc tiếp »

Tài liệu hội Giuse và Mân Côi

Tài liệu hội Giuse và Mân Côi

HỘI GIUSE Tháng 12 – 2016 CHÚC MỪNG GIÁNG SINH HỒNG ÂN ***                Tháng này có các ngày lễ đáng lưu ý:     – Thứ Bẩy ngày   03/12:  T.Phanxicô… Đọc tiếp »

Yên Tập: Rước kiệu và Thánh lễ kết thúc tháng Mân Côi

Yên Tập: Rước kiệu và Thánh lễ kết thúc tháng Mân Côi

Yên Tập – Bắc Ninh, ngày 31/10/2016, liên xứ Yên Tập, Núi Ô và Cổ Pháp tôn vinh Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Qua nhiều biến cố thăng trầm… Đọc tiếp »

Tài liệu hội Giuse và Mân Côi tháng 11 năm 2016

Tài liệu hội Giuse và Mân Côi tháng 11 năm 2016

HỘI GIUSE Tháng 11 – 2016 XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC NGHỈ YÊN MUÔN ĐỜI ***               Tháng này có các ngày lễ đáng lưu ý:     – Thứ… Đọc tiếp »

Thánh lễ bế mạc đợt tập huấn cho hội Giuse và Mân Côi

Thánh lễ bế mạc đợt tập huấn cho hội Giuse và Mân Côi

Từ Phong: vào lúc 4g00 chiều ngày 21 tháng 10 năm 2016, cha phụ trách hội Giuse và Mân Côi Giuse Trần Quang Vinh chủ tế thánh lễ bế mạc… Đọc tiếp »

Giáo hạt Bắc Giang: Tập huấn hội Giuse và Mân Côi

Giáo hạt Bắc Giang: Tập huấn hội Giuse và Mân Côi

Thông điệp “Laudato sí” lấy tên từ lời cầu của thánh Phanxicô. “Laudato sí, mí Signore” (Lạy Chúa của con, chúc tụng Chúa) trong Bài Ca Vạn Vật. Bài ca… Đọc tiếp »

Giáo hạt Thái Nguyên: Tập huấn hội Giuse và Mân Côi

Giáo hạt Thái Nguyên: Tập huấn hội Giuse và Mân Côi

Trong chương trình huấn luyện cho các thành viên hội Giuse và Mân Côi, sáng ngày 19 tháng 10 năm 2016, ban giảng huấn đã đến giáo họ Oánh –… Đọc tiếp »

Gx. Đồng Chương: Huấn luyện hôi Mân Côi và Giuse hạt Tuyên Quang

Gx. Đồng Chương: Huấn luyện hôi Mân Côi và Giuse hạt Tuyên Quang

Đồng Chương: Tiếp theo chương trình huấn luyện bồi dưỡng cho các thành viên  của hội Giuse và Mân Côi hạt Tây Nam, ngày 18 tháng 10 năm 2016, cha… Đọc tiếp »