List/Grid

Cổ võ ơn gọi Subscribe to Cổ võ ơn gọi

Điểm hẹn ơn gọi

Điểm hẹn ơn gọi

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên” (Lc 12,49). Đức Ki-tô đã đến cứu độ con người… Đọc tiếp »

Tĩnh tâm định hướng ơn gọi tu trì

Tĩnh tâm định hướng ơn gọi tu trì

Xuân Hoà: Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 7 năm 2015, lớp tĩnh tâm phân định ơn gọi đã diễn ra tại nhà ứng sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn… Đọc tiếp »

Lớp tìm hiểu ơn gọi linh mục năm 2015

Lớp tìm hiểu ơn gọi linh mục năm 2015

Xuân Hoà: Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 7 năm 2015, lớp tìm hiểu ơn gọi linh mục  được tổ chức tại Nhà Ứng sinh Thánh Phêrô Nguyễn Văn… Đọc tiếp »

Ra mắt nhóm ơn gọi dâng hiến sinh viên Công giáo Thái Nguyên

Ra mắt nhóm ơn gọi dâng hiến sinh viên Công giáo Thái Nguyên

Chuyến đi picnic (du ngoại) tại Bom Bom, huyện  Đại Từ -Thái Nguyên của gần 20 bạn trẻ trong nhóm ơn gọi sinh viên Công giáo (SVCG) Thái Nguyên vào… Đọc tiếp »

Ngọc Lâm: Cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu

Ngọc Lâm: Cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu

Ngọc Lâm:  Ngày 03 tháng 05, được sự ủng hộ và giúp đỡ của Cha xứ, quý Dì Phaolo và ban hành giáo họ Ngọc Lâm đã tổ chức Thánh… Đọc tiếp »

Ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu

Ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu

Xuân Hoà: Hằng năm giáo phận Bắc Ninh tổ chức Chúa nhật IV Phục Sinh – lễ Chúa chiên lành tại một giáo xứ. Năm nay, gần một ngàn bạn… Đọc tiếp »

Giới thiệu ơn gọi nữ Đaminh Bắc Ninh

Giới thiệu ơn gọi nữ Đaminh Bắc Ninh

 Bấm vào đây xem phần: Giới thiệu ơn gọi nữ Đaminh Bắc Ninh   Hội dòng nữ Đaminh Bắc Ninh

Yên Mỹ: Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục- tu sĩ

Yên Mỹ: Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục- tu sĩ

  “Lạy Chúa, Này Con Đang Lắng Nghe Tiếng Ngài” (xc. 1 Sm 3,1-10) Đó là câu Kinh Thánh chủ đề của một ngày sinh hoạt và cầu nguyện cho… Đọc tiếp »

Ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu

Ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu

“ LẠY CHÚA, NÀY CON ĐANG LẮNG NGHE TIẾNG NGÀI”                                         … Đọc tiếp »

Giới thiệu ơn gọi nữ Đa minh

Giới thiệu ơn gọi nữ Đa minh

Xin bấm vào đây: GIỚI THIỆU ƠN GỌI DÒNG NỮ ĐAMINH BẮC NINH