List/Grid

HĐGM Việt Nam Subscribe to HĐGM Việt Nam

Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo Tết Bính Thân

Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo Tết Bính Thân

THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN – 2016 Các con rất thân mến, Trong bầu khí hân hoan của ngày… Đọc tiếp »

Thư mục vụ Mùa Vọng 2015

Thư mục vụ Mùa Vọng 2015

Thư mục vụ Mùa Vọng 2015 (pdf) Kính gửi quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Bắc Ninh Nguyện xin Chúa ban cho chúng… Đọc tiếp »

Hội đồng Giám mục Việt Nam kết thúc Hội nghị Thường niên kỳ II-2015

Hội đồng Giám mục Việt Nam kết thúc Hội nghị Thường niên kỳ II-2015

Hội đồng Giám mục Việt Nam kết thúc Hội nghị Thường niên kỳ II-2015 WHĐ (18.09.2015) – Từ ngày 14-09-2015, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành họp… Đọc tiếp »

Thư chung gửi Cộng đồng Dân Chúa: Hội Thánh tại Việt Nam và công cuộc Tân Phúc-Âm-hoá

Thư chung gửi Cộng đồng Dân Chúa: Hội Thánh tại Việt Nam và công cuộc Tân Phúc-Âm-hoá

Thư chung gửi Cộng đồng Dân Chúa: Hội Thánh tại Việt Nam và công cuộc Tân Phúc-Âm-hoá     HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ CHUNG GỬI CỘNG ĐỒNG… Đọc tiếp »