List/Grid

Văn kiện khác Subscribe to Văn kiện khác

Thư mục vụ mùa chay năm 2017

Thư mục vụ mùa chay năm 2017

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2017             Kính gửi  quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và toàn thể gia đình giáo phận, Thư mục vụ mùa chay 2017 (pdf)            … Đọc tiếp »

Thư mục vụ Mùa vọng 2016

Thư mục vụ Mùa vọng 2016

Thư mục vụ Mùa Vọng 2016 Kính gửi quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn bình an của… Đọc tiếp »

Thư mục vụ Năm Thánh Lòng Thương Xót

Thư mục vụ Năm Thánh Lòng Thương Xót

Tòa Giám Mục Bắc Ninh THƯ MỤC VỤ Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016 Kính gửi: Quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa giáo phận… Đọc tiếp »

Thư mục vụ Mùa Vọng 2015

Thư mục vụ Mùa Vọng 2015

Thư mục vụ Mùa Vọng 2015 (pdf) Kính gửi quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Bắc Ninh Nguyện xin Chúa ban cho chúng… Đọc tiếp »

Quy chế hội đồng giáo xứ và ban hành giáo họ đạo

Quy chế hội đồng giáo xứ và ban hành giáo họ đạo

Bấm vào đây:  Quy chế hội đồng giáo xứ và ban hành giáo họ đạo

Thư mục vụ Mùa Chay năm 2014

Thư mục vụ Mùa Chay năm 2014

                                                           … Đọc tiếp »

Thư mục vụ mùa vọng năm 2013

Thư mục vụ mùa vọng năm 2013

THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG 2013 gửi toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo Phận Bắc Ninh             Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể… Đọc tiếp »

Kinh Thánh 100 Tuần

Kinh Thánh 100 Tuần

http://tgpsaigon.net/tk-100-tuan

Mẫu Chầu Thánh Thể Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Mẫu Chầu Thánh Thể Lễ Mình Máu Thánh Chúa

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, 02-6-201   A. KHAI MẠC 1. Đặt Mình Thánh Chúa. Hát kính Thánh Thể (Con thờ lạy hết tình… Đọc tiếp »

Thư Mục Vụ Mùa Chay 2013

Thư Mục Vụ Mùa Chay 2013

Kính gửi: Quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa giáo phận Bắc Ninh, Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta… Đọc tiếp »