List/Grid

Nhà thờ Tam Đảo Subscribe to Nhà thờ Tam Đảo

Lịch thánh lễ hàng ngày tại nhà thờ Tam Đảo

Lịch thánh lễ hàng ngày tại nhà thờ Tam Đảo

Bấm vào đây xem:  LỊCH LỄ NHÀ THỜ TAM ĐẢO (pdf)

Nhà thờ Tam đảo

Nhà thờ Tam đảo

Tam đảo là một họ lẻ thuộc giáo xứ Vĩnh Yên nằm trên dãy núi Tam Đảo thơ mộng. Giáo xứ Tam Đảo ngày xưa và nhà thờ Tam Đảo… Đọc tiếp »