List/Grid

Giáo hạt-Giáo xứ Subscribe to Giáo hạt-Giáo xứ

Đôi nét về giáo xứ Dâu

Đôi nét về giáo xứ Dâu

Giáo xứ Dâu vốn là một giáo xứ bề thế của giáo phận trong những năm trước chiến tranh. Giáo xứ được thành lập năm 1936 với 12 họ đạo… Đọc tiếp »

Thống kê số giáo dân các xứ họ năm 2014

Thống kê số giáo dân các xứ họ năm 2014

Bấm vào đây xem thống kê xứ họ năm 2014