Suy niệm: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

CHÚA THÁNH THẦN VÔ HÌNH CHỨ KHÔNG VÔ TÌNH

Người Công giáo rất quen với lời kinh: “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng.” Chúa Thánh Thần là Đấng thiêng liêng vô hình, ta không thể nhìn thấy, nhưng Ngài lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời chúng ta.

Những thứ vô hình mắt ta không thấy trong lãnh vực công nghệ ngày nay như các hệ điều hành, phần mềm, sóng wifi, trí tuệ nhân tạo… đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới. Chúa Thánh Thần vô hình cũng đã và đang làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời các môn đệ và những ai tin nhận Ngài.

Phúc Âm hôm nay kể chuyện Chúa Giêsu Phục sinh thổi hơi vào các môn đệ và ban Thánh Thần. Như thế, Thánh Thần chính là hơi thở, là sự sống mới, là tinh thần mới Thiên Chúa ban cho con người. Chính hơi thở vô hình mới quyết định sự sống chết của con người; chính tinh thần vô hình mới làm nên sự cao cả, can đảm và mạnh mẽ của con người.

Tinh thần mới Chúa ban cho các môn đệ chính là tinh thần tha thứ. Nhờ bao dung tha thứ mà lòng con người được bình an. Hơn nữa, nhờ bao dung mà con người mở lòng chấp nhận sự khác biệt nhau, yêu thương hiệp nhất trong đa dạng như các chi thể khác biệt gắn kết với nhau trong một thân thể. Con người nói những ngôn ngữ khác nhau, ăn những thực phẩm khác nhau, nhưng tất cả đều chung một hơi thở giống nhau. Con người khác nhau về sắc tộc, màu da, vị thế, nhưng tất cả đều chung phận làm con Thiên Chúa, đều là đền thờ Chúa Thánh Thần.

Gia đình ta, cộng đoàn ta, đất nước ta, và cả thế giới đang rất cần sống tinh thần này, đức tin này.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường

Chia sẻ

Gửi bình luận cho bài viết

Những mục đánh dấu * là bắt buộc

*
*