Giáo xứ Vinh Tiến, Tử Nê và Bến Đông đón cha xứ mới

Vì lợi ích thiêng liêng và nhu cầu mục vụ thực tế của giáo phận Bắc Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2017, đức cha giáo phận đã bổ nhiệm và dâng lễ sai 33 linh mục trong giáo phận nhận nhệm vụ mới. Hôm nay (13 tháng 7), cha Tôma Nguyễn Văn Phùng, cha Giuse Nguyễn Văn Phong và cha Giuse Đặng Văn Trọng  đi nhận nhiệm sở mới.

 Bến Đông là huyện ngoại thành thủ đô Hà Nội, lần đầu tiên có cha quản nhiệm Tô ma Nguyễn Văn Phùng. Đưa cha Nguyễn Văn Phùng đến nhiệm sở mới và chủ tế Thánh Lễ là đức giám mục giáo Phận Cosma Hoàng Văn Đạt sj.

Cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu chủ tế thánh lễ nhận nhiệm sở mới của cha Giuse Nguyễn Văn Phong tại giáo xứ Tử Nê. Giáo xứ Vinh Tiến vui mừng đón cha Giuse Đặng Văn Trọng, chủ tế thánh lễ nhận xứ mới của cha Trọng là cha quản hạt Tây Nam Đa Minh Vũ Quang Chí.

Cộng đoàn dân Chúa trong các xứ họ được mời gọi cộng tác và  cầu nguyện cho giáo phận,  đặc biệt là cho các cha trong đợt thuyên chuyển này.

Cha Tôma Phùng nhận nhiệm sở mới

Cha Giuse Trọng nhận xứ Vinh Tiến

Cha Giuse Phong nhận xứ Tử Nê

WBN tổng hợp

Chia sẻ

Gửi bình luận cho bài viết

Những mục đánh dấu * là bắt buộc

*
*