Video Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong Thánh Lễ sáng ngày 15.8.2017 tại La Vang

Video Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong Thánh Lễ sáng ngày 15.8.2017 tại La Vang

Nguồn: Truyền thông tgp Huế

Chia sẻ

Gửi bình luận cho bài viết

Những mục đánh dấu * là bắt buộc

*
*